ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ιδρύθηκε το 1978 στην Ε’ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πειραιά με το υπ’ αριθμόν 627 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 135/30-8-1978.Το σχολείο λειτούργησε αρχικά ως Τετραθέσιο και στις 15 Ιανουαρίου 1999 ορίστηκε ως “Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο – Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου”. Σήμερα λειτουργεί ως επτάθεσιο στην Δ’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αθήνας με τμήματα Ένταξης και Ολοήμερου.